Raport alternatywny z wdrażania konwencji CEDAW w Polsce.
Raport został przygotowany przez Koalicję na rzecz CEDAW w 2014 roku w związku z procesem sprawozdawczym polskiego rządu. Omawia najbardziej palące problemy związane z wdrażaniem postanowień konwencji CEDAW w Polsce. Tematy przedstawiono w raporcie zgodnie z porządkiem artykułów konwencji, przy czym zawiera on dodatkowe rozdziały poświęcone grupom kobiet, które są szczególnie narażone na dyskryminację z powodu krzyżujących się przesłanek.
Raport został przedłożony Komitetowi CEDAW w trakcie 59 sesji Komitetu w listopadzie 2014 roku.
Opublikowane przez KARAT w 2014 r.