Raport. Warunki pracy kobiet w polskim przemyśle odzieżowym. Wyniki Badań. 1

Raport ten oparty jest na wywiadach z kobietami zatrudnionymi przy produkcji odzieży w polskich fabrykach przeprowadzonymi przez KARAT. Jest rezultatem wspólnego projektu Koalicji KARAT i Clean Clothes Campaign. Rozpowszechnienie wyników badań w postaci raportu przyczyniło się do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat sytuacji kobiet pracujących przy produkcji odzieży oraz praw pracowniczych.

Raport został opublikowany przez KARAT, 2005. Jest dostępny w języku polskim i angielskim

Pobierz raport w języku polskim  „Warunki pracy kobiet w polskim przemyśle odzieżowym