Od 2015 roku Koalicja Karat kontynuuje temat szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt i ich sytuacji na rynku pracy. W ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw powstały dwa obszerne raporty,  analiza oraz prezentacje na ten temat.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami

Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym”

Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym”

“Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Stowarzyszenia Koalicja Karat”

 

Więcej o problemie dyskryminacji dziewcząt i kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym znajdziesz na stronach: