Raport prezentuje działania polskiego rządu w czterech obszarach praw człowieka. Autorzy raportu identyfikują oraz rozwijają najbardziej palące zagadnienia dotyczące realizacji przez Polskę praw człowieka oraz formują rekomendacje. W części poświęconej prawom kobiet KARAT przedstawił aktualne problemy z jakimi borykają się Polki.

Raport powstał we współpracy czterech polskich organizacji: ATD Czwarty Świat, Koalicja KARAT, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Raport został opublikowany w listopadzie 2011 roku. Jest dostępny w języku polskim oraz angielskim.

Pobierz  raport w języku polskim „Wspólny raport dla Polski przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych praw człowieka w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ