15 czerwca 2018 w ramach jednego z działań projektu Women’s Empowerment Integration and Participation wzięłyśmy udział w konferencji “Migrant and Refugee Women’s Integration and Empowerment in Europe: Common challenges, good practices and opportunities for improved support”. Wydarzenie zorganizowane przez włoską organizację “Differenca Donna”,  było okazją do wymiany refleksji na temat adekwatności polityki migracyjnej w Europie oraz możliwością wymiany doświadczeń projektowych.  W spotkaniu wzięło udział blisko 30 osób z 10 krajów Unii Europejskiej.

Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy, zatytułowany „Challenges and opportunities for integration of MRW in Europe” dotyczył sytuacji migrantek i uchodźczyń w Europie. Narastająca niechęć wobec migrantów i uchodźców, wzrost rasizmu a także backlash wobec feministycznych osiągnięć w zakresie praw kobiet nie sprzyjają działaniom na rzecz kobiet migrantek i uchodźczyń we współczesnej Europie. Jednak zwrócenie uwagi na problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet pochodzących z różnych środowisk świadczy o tym, że jest szczególny moment dla zjednoczenia sił we wspólnej walce o nasze wspólne dobro, godność i wolność. Podczas tego panelu o trudnej sytuacji w Polsce mówiła także Kinga Lohmann. Ponadto w panelu brała również udział Ilaria Boiano z Differenza Donna. Odczytano także list nieobecnej panelistki, Narai Larasi, reprezentującej IMKAAN, UK.

Drugi panel „Empowerment and political participation” poświęcony był wyłącznie tematowi solidarności I możliwości wspólnego działania na rzecz kobiet we współczesnej Europie.  Stephanie Futter-Orel z WAVE (Austria) mówiła o możliwościach wpływania na decydentów i decydentki jakie niesie ze sobą zjednoczone działanie networku organizacji przeciwdziałających przemocy. Vivienne Hayes wspomniała z Women’s Resource Centre wzywała do zmiany myślenia o aktywizmie i do wychodzenia poza utarte struktury. Alyna Smith z PICUM opowiedziała o współpracy z prawnikami pro bono i możliwościach walki o prawa osób z nieudokumentowanym pobytem.

Obydwa panele zakończyły się ożywioną dyskusją. W programie były również warsztaty poświęcone wymianie praktycznych doświadczeń, integracji i sieciowaniu między organizacjami.

– – –

Zobacz część wypowiedzi zaproszonych panelistek (kampania tweetowa LAWRS UK)

– —

Photo credits: LAWRS UK