STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ RÓWNEGO STATUSU PŁCI – PEKIN 1995

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci – Pekin 1995 powstało 12 lutego 1998 roku (oficjalnie zarejestrowane 24.04.1998 r.) kontynuując misję nieformalnej grupy pod nazwą Społecznego Komitetu Organizacji Pozarządowych  – Pekin 1995.

Cele Stowarzyszenia:

  • Upowszechnianie idei równego statusu kobiet i mężczyzn przedstawionej w dokumencie końcowym IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet w Pekinie (wrzesień 1995), przyjętym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
  • Upowszechnianie „Platformy Działania” oraz innych dokumentów międzynarodowych dotyczących praw kobiet.
  • Upowszechnianie i działalność edukacyjna na rzecz praw kobiet jako praw człowieka.
  • Międzynarodowa współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi za rzecz kobiet.
  • Wspieranie projektów kobiecych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Publikacje wydane przez Stowarzyszenie Kobiet – Pekin 95′