SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PEKIN 1995 (SKOP)

SKOP był grupą nieformalną i stanowił forum współpracy organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych. Komitet działał na rzecz równego statusu płci poprzez promowanie idei IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet i jej dokumentu końcowego  zwanego Platformą Działania. Został założony 15 listopada 1994 roku przez przedstawicielki jedenastu organizacji i osoby niezrzeszone.  12 lutego 1998 roku przekształcił się w formalne Stowarzyszenie na rzecz Równego Statusu Płci – Pekin 1995 (zarejestrowane 24.04.1998 r.).

Działalność SKOP:

  • Udział w IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet w Pekinie, wrzesień 1995: 27 członkiń SKOP
  • Zorganizowanie konferencji ogólnopolskich: Polska Konferencja Przygotowawcza do IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet”, Warszawa, 29-30 lipca 1995; „Pekin 1995 i co dalej”, Warszawa, 9-10 marca 1996; „Kobiety, ekologia i nowe wzory konsumpcji”, Warszawa 13-14 marca 1997.
  • Cykl konferencji zorganizowanych w różnych miastach polskich – „Kobiece Spotkania Popekińskie”: Olsztyn, 18 maja 1996; Poznań, 22 czerwca 1996, „Kapitalizm w rękach kobiet”; Toruń, 13 września 1996; Wrocław, 12 i 19 października 1996; Tarnów, 3 marca 1997, „Przemoc w rodzinie”.
  • Zorganizowanie konferencji międzynarodowej „Working Meeting of Central and Eastern Europe Women”,  Warszawa 31.01 -1.02. 1997.

 

Publikacje wydane przez SKOP:

 

Materiały audio-wizualne

  • Raport’96. Równy status kobiet I mężczyzn. Program telewizyjny zrealizowany na zlecenie SKOP przez „Prasę i Film”. Warszawa, marzec 1997, Czas trwania: 30 minut.
  • Report 96. Equal status of women and men. Program telewizyjny, wersja angielska, Warszawa, maj 1997.

Kampania w mediach:

Artykuły i wzmianki w prasie o działalności SKOP (około 150 wycinków prasowych).

Obsługa administracyjno-finansowa

SKOP nie mając osobowości prawnej realizował projekty w ramach następujących organizacji:

  • Centrum Promocji Kobiet (od 1.01.1995 do 30.04.1997): UNDP: “Report on the situation of women in Poland” (1.01-31.03.1995); UNDP: „Five steps towards Beijing –Preparation process of Polish women’s NGOs for the Fourth World Conference on Women, Beijing 1995” (1.05.1995 – 30.04.1996); Ford Foundation  (1.04.1996 – 31.03-1997; przedłużenie: 1.04-30.06.1997)
  • OŚKA (od 30.04.1997 do lata lub jesieni 1997): Kontynuacja przedłużonego projektu z Fundacji Forda (1.04-30.06.1997)