Kampania „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci” 1 Raport „Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym” (dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek)

 

 

 

 

Kampania „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci” Raport „Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinie kobiet badanych w 2015 r. ” (dr Ewa Lisowska)