2 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu CEDAW dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji reprezentantek i reprezentantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.