23 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewczątUczestnicy wysłuchali wypowiedzi przedstawicielek Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na temat wdrażania przez te instytucje zaleceń Komitetu w obszarze między innymi dostępu kobiet do legalnej aborcji, antykoncepcji, opieki lekarskiej wrażliwej na kwestię płci,  badań prenatalnych i mammograficznych. Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji przedstawiła stanowisko MEN w sprawie edukacji seksualnej w szkołach realizowanej w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W spotkaniu udział wzięła Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania oraz przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.