Przewodnik konsumencki: Dobrze uszyte?

Przewodnik ten został wydany przez Koalicję KARAT w ramach projektu „Fair Play w produkcji artykułów sportowych”. Przewodnik przedstawia polskim konsumentom podstawowe problemy i koncepcje dotyczące warunków pracy w przemyśle odzieżowym . Autorzy prezentują problemy (takie jak na przykład skomplikowane i rozproszone łańcuchy dostawców, czy główne naruszenia praw pracowniczych), wyjaśniają ideę społecznej odpowiedzialności firm odzieżowych (strategie CSR, audyty społeczne), a także zachęcają konsumentów do przyłączenia się do kampanii społecznych.

Przewodnik został opublikowany przez KARAT, 2008.

Pobierz przewodnik „Dobrze uszyte?” w języku polskim: część 1 część 2