Raport:  Kobiety o pracy w supermarketach.

Raport ten stanowi podsumowanie badania na temat warunków pracy kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone przez KARAT w ramach projektu „Poprawa warunków pracy kobiet zatrudnionych w sieciach wielkopowierzchniowych placówek handlowych w Polsce””.

Autorzy raportu prezentują obszary, w których nadal dochodzi do naruszeń praw pracowniczych, a także przedstawiają szereg rekomendacji w celu poprawy sytuacji kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce.

Raport został opublikowany przez KARAT, 2008. Jest dostępny w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Pobierz raport w języku polskim „Kobiety o pracy w supermarketach

Pobierz streszczenie raportu w języku polskim TUTAJ.