Mini-przewodnik po współpracy rozwojowej z perspektywy praw kobiet. 2

Ten mini-przewodnik powstał w ramach wspólnej inicjatywy Polskiej Koalicji Social Watch oraz organizacji kobiecych skupionych w europejskiej sieci WIDE (Women In Development Europe) w celu upamiętnienia 30-tej rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.

Autorzy publikacji argumentują dlaczego perspektywa kobiet jest niezwykle ważna we współpracy rozwojowej, przedstawiają praktyki współpracy rozwojowej oraz kobiety, które są czynnikiem zmian.

Przewodnik został opublikowany przez KARAT, 2009.

Pobierz przewodnik w języku polskim  „Mini-przewodnik po współpracy rozwojowej z perspektywy praw kobiet