Pakiet informacyjny na temat współpracy rozwojowej i równości płci. Opracowanie: projekt Connect! 1

Pakiet składa się z pięciu publikacji wydanych w ramach projektu “Connect! South East West Women for Development Building Support in New Member States for Gender-sensitive and -responsive European Development Co-operation”.

Materiały informacyjne zostały opublikowane przez KARAT, 2011.

1. Pobierz publikację w języku polskim “Współpraca na rzecz rozwoju i równości płci w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej

2. Pobierz publikację w języku polskim “Równość płci oraz współpraca rozwojowa w Unii Europejskiej”

3. Pobierz publikację w języku polskim “Czy pomoc rozwojowa wspiera kobiety?”

4. Pobierz publikację w języku polskim “Niewidzialne kobiety na końcu globalnego łańcucha dostaw

5. Pobierz publikację w języku polskim “Zmiany klimatu – największe wyzwania dla kobiet z krajów rozwijających się