Międzynarodowy projekt „Dziewczyny do dzieła! Nietradycyjne wybory zawodowe kobiet z wykształceniem zawodowym” stanowił odpowiedź na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Był kontynuacją działań mających na celu zwrócenie uwagi decydentów na problem segregacji poziomej w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadziłyśmy analizę danych statystycznych GUS, aby porównać sytuację kobiet i mężczyzn z wykształceniem zawodowym na rynku pracy. W analizie uwzględniłyśmy różnice płacowe, zapotrzebowanie na zawody, bezrobocie i wybory edukacyjne oraz zawodowe kobiet i mężczyzn.

Analizą objętych zostało 9 wielkich grup zawodowych oraz 19 sekcji gospodarki PKD.

Podobne analizy przeprowadzili partnerzy projektu w swoich krajach, tj. w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech.   Na ich podstawie wypracowaliśmy rekomendacje do decydentów w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt wyraźnie pokazał, że problem segregacji poziomej w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy nie dotyczy jedynie Polski, lecz na podobną skalę dotyka również Czechy, Słowację oraz Węgry.

W projekcie uczestniczyły organizacje z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej: Koalicja Karat (Polska), Gender Studies (Czechy), Budapest Institute for Policy Analysis (Węgry) oraz EsFem (Słowacja).  Realizowany był w latach 2016-17.

 

Projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 

Więcej o problemie segregacji poziomej w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy na stronie projektu „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe” oraz na stronie rzecznictwa.