Report: Pay gap between women and men with basic vocational education 1

Raport stanowi analizę dysproporcji miedzy zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kontekście ich aktywności zawodowej oraz możliwości edukacyjnych. Koncentruje się na kobietach z wykształceniem
zasadniczym zawodowym i ich sytuacji na rynku pracy, w tym w  szczególności na młodych kobietach. Przedstawia jak wygląda aktywność zawodowa tej grupy kobiet (według wieku, sektora gospodarki i formy zatrudnienia) w porównaniu z mężczyznami oraz w porównaniu z grupami o innym poziomie wykształcenia, a także wskazuje, dlaczego jest tak duża różnica płacowa w  poszczególnych zawodach i przedziałach wiekowych między kobietami i mężczyznami z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Autorką raportu jest dr. Ewa Lisowska

Konsultacja: Kinga Lohmann

Opublikowane przez KARAT w 2015 r.

Kliknij, aby otworzyć publikację

Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinie kobiet badanych w 2015 r.