Raport:  Wpływ przystąpienia do UE na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza sytuacji w Polsce. 1

Raport stanowi analizę pozytywnego i negatywnego wpływu procesu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet i ich pozycję na rynku pracy. Prezentuje unijne standardy równościowe w zakresie zatrudnienia oraz rozdźwięk między nimi, a polskimi przepisami prawnymi. Wskazuje jak unijne dyrektywy, polityki i programy przyjęte przez Polskę mogą wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej kobiet.

Raport stanowi część projektu „„Równe szanse ekonomiczne kobiet i mężczyzn w kontekście przystąpienia i integracji z Unią Europejską” w ramach, którego powstały cztery raporty krajowe z takich krajów jak Polska, Bułgaria, Czechy i Węgry.

Raport został opublikowany przez KARAT, 2003.  Jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Pobierz raport w języku polskim „Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza sytuacji w Polsce”.