Równość płci w polityce i praktyce rozwojowej w Polsce 1

Publikacja prezentuje międzynarodowe zobowiązania polskiego rządu w dziedzinie równości płci i polityki rozwojowej i wskazuje przyczyny, dla których rząd nie wywiązuje się z tych zobowiązań. Zawiera również rekomendacje dla rządu, organizacji kobiecych, pozarządowych, a także partnerów zewnętrznych dotyczące skutecznej realizacji polityki równościowej w rozwoju.

Materiał informacyjny stanowi streszczenie publikacji w języku angielskim „Gender equality in development policies and practices in Poland” wydanej w ramach projektu KARAT-u „Connect ! South East West Women for Development Building Support in New Member States for Gender-Sensitive and -Responsive European Development Co-operation”.

Opublikowane przez KARAT, 2012.

Pobierz materiał informacyjny w języku polskim „„Równość płci w polityce i praktyce rozwojowej w Polsce”.