Karat prowadzi działania na rzecz kobiet uchodźczyń i migrantek, które znalazły się w krajach UE w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pracy. Obecnie realizowane są dwa projekty w tym obszarze – „Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej” oraz „Migrantki i uchodźczynie na rynku pracy w Polsce”.

Pierwsza inicjatywa ma na celu stworzenie przestrzeni do dialogu, ewentualnej współpracy i działań solidarnościowych między migrantkami/uchodźczyniami a organizacjami kobiecymi. Działania prowadzone są wspólnie z z organizacjami członkowskimi feministycznego networku WIDE+: z Austrii, Belgii, Hiszpanii, Polski i Szwecji.

W ramach projektu dostępna jest już lista źródeł dotyczących prawodawstwa międzynarodowego odnoszącego się do migrantek i  uchodźczyń.

Druga inicjatywa to działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej i zawodowej migrantek i uchodźczyń w krajach przyjmujących, między innymi w Polsce. Hasłem projektu jest Siła Kobiet! Siła w różnorodności i solidarności!

Więcej informacji znajdziesz na stronach projektów: