O nas

JESTEŚMY, ABY ŁĄCZYĆ!

Koalicja Karat skupia 63 organizacje z 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Działamy na rzecz równości płci, sprawiedliwości społecznej, praw człowieka. Wspieramy rozwój organizacji kobiecych oraz ułatwiamy im współpracę na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Wspólne działania wzmacniają skuteczność organizacji w poszczególnych krajach. Budujemy międzynarodową solidarność.

Kierujemy się takimi wartościami jak równość, sprawiedliwość społeczna, zmiana społeczna, walka z dyskryminacją, stereotypami, wspieranie kobiet w walce o swoje prawa, godność, niezależność.

Nasze działania obejmują:

Budowanie sieci organizacji
Monitorowanie, rzecznictwo i lobbing
Warsztaty, dialogi i wydarzenia publiczne
Badania i działalność wydawnicza
Wystawy i pokazy filmowe
Akcje i kampanie

Pobierz ulotkę KARATu TUTAJ