Ciało doradcze

Ciało doradcze składa się z ekspertek, które doraźnie służą radą w zakresie strategii oraz działań koalicji. Członkinie ciała doradczego zostały zaproszone do współpracy ze względu na ich dużą wiedzę ekspercką oraz długotrwałe zaangażowanie w działalność Koalicji KARAT.

 

Regina Barendt, Niemcy

Doświadczenie Reginy w dziedzinie praw kobiet obejmuje takie działania, jak otwarcie w Bułgarii pierwszych schronisk dla kobiet (1994), zorganizowanie i zarządzanie aktywnym Centrum Zasobów Gender oraz krajową siecią genderową w Bułgarii (Sojusz Kobiet na rzecz Rozwoju), utrzymywanie partnerskich kontaktów z siostrzanymi organizacjami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego oraz w większości krajów bałkańskich, badania dotyczące spraw społecznych, rynku pracy i działalności organizacji pozarządowych w kontekście globalizacji i członkostwa w UE, a także pomoc w zorganizowaniu działalności bułgarskiej grupy roboczej składającej się z przedstawicieli/przedstawicielek rządu i organizacji pozarządowych i zajmującej się wprowadzeniem mechanizmów równego statusu. Po 22 latach spędzonych w Bułgarii wróciła do Niemiec, gdzie zajęła się promowaniem wymiany Wschód-Zachód między organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami gender i rozwoju, szczególnie między Koalicją KARAT a Clean Clothes Campaign. Poza tym uczestniczyła w stworzeniu sieci monitoringu warunków pracy w przemyśle odzieżowym w Europie Wschodniej oraz przygotowaniu wytycznych dla bułgarskich instytucji zajmujących się zwalczaniem przemocy, uwzględniających perspektywę płci. Regina od samego początku, czyli od Konferencji w Pekinie, była zaangażowana w prace KARATu. Przez kilka lat była członkinią Komitetu Sterującego i Zarządu Koalicji KARAT.

Silke Steinhilber, Niemcy

Silke pracowała jako naukowczyni i trenerka, od 1999 roku zajmując się kwestiami równości płci w polityce społecznej i polityce zatrudnienia w Europie Środkowej i Wschodniej, na Kaukazie, Azji Środkowej i w Unii Europejskiej. W 2001 roku założyła własną firmę konsultingową „Badanie, Ocena i Rozwój Możliwości na rzecz Równości Płci”, i od tamtej pory pracowała dla Międzynarodowej Organizacji Pracy, UNICEF, UNDP, Rady Europy, UN/ECE oraz innych organizacji, w tym związków zawodowych i organizacji kobiecych – wśród nich dla Koalicji KARAT oraz organizacji Kobiety dla Rozwoju Europy (WIDE). Absolwentka feministycznych nauk politycznych, ma na swoim koncie szereg publikacji na temat płci i rynku pracy, reformy ubezpieczeń społecznych oraz perspektywy płci w działaniach na rzecz włączenia społecznego. Posiada tytuł doktora uzyskany w Nowej Szkole Badań Społecznych w Nowym Jorku. Jej praca doktorska dotyczyła reformy polityki rodzinnej w Polsce i Czechach w latach 1990-2005. Ma dwie córki, mieszka w Berlinie.