Zespół

 Kinga Lohmann, Dyrektorka, kinga.lohmann@karat.org.pl

Kinga jest inicjatorką i współtwórczynią Koalicji KARAT. Pracuje dla organizacji od 1997 roku. Sprawuje funkcję dyrektorki będąc odpowiedzialną za współpracę KARATu z międzynarodowymi partnerami oraz za inicjowanie nowych programów i partnerstw. Odpowiada również za realizację strategii organizacji oraz zarządzanie nią. Od 1995 roku jest zaangażowana w ruch kobiecy przyczyniając się do powstania wielu raportów, dokumentów i artykułów prezentowanych na międzynarodowych forach. Z wykształcenia jest historyczką.

Aleksandra Solik, Menadżerka programu, aleksandra.solik@karat.org.pl

Aleksandra jest odpowiedzialna za program „Prawa Kobiet”, współuczestniczy w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących działalności Sekretariatu organizacji, w tym tych, dotyczących nowych projektów.  Pracę w Sekretariacie rozpoczęła w 2006 roku, jednak w działalność KARATu była zaangażowana od momentu powołania koalicji do życia.  Od lat 90tych aktywnie działa na rzecz praw kobiet w Polsce. Ekspertka w dziedzinie międzynarodowych mechanizmów na rzecz praw kobiet, praw reprodukcyjnych oraz gender mainstreaming’u.

 

Agata Maksimowska, Koordynatorka projektów, agata.maksimowska@karat.org.pl

Etnolożka i psycholożka związana z Karatem od 2017 roku. Koordynuje projekt „Women’s Empowerment Integration and Participation” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Asylum, Migration and Integration Fund” i wspiera organizację w codziennych działaniach. Interesuje się tematyką dyskryminacji kobiet, w tym problemem dyskryminacji wielokrotnej.

Katarzyna Łabędź, specjalistka ds. komunikacji i promocji, katarzyna.labedz@karat.org.pl

Zespół

Katarzyna odpowiada za szeroko pojętą promocję i realizację strategii komunikacji organizacji. Do zespołu Karatu dołączyła w 2018 roku. Od lat związana z sektorem organizacji pozarządowych, gdzie realizowała się w obszarach komunikacji, promocji i fundraisingu. Szczególnie bliskie są jej tematy praw reprodukcyjnych oraz partycypacji społecznej kobiet.