Polski zarząd

Stowarzyszenie Koalicja Karat jest zarejestrowane w Polsce i funkcjonuje w zgodzie z polskim prawodawstwem. Obecnie polski zarząd składa się z 3 członkiń wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Członkinie:

Ewa Lisowska

Ewa posiada tytuł doktora ekonomii i pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, ekonomicznej niezależności kobiet oraz tego, co motywuje kobiety do zakładania własnych firm. Ewa jest jedną z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet- Stowarzyszenia Kobiet Biznesu; w latach 1993-2006 była jego prezeską. Wydaje magazyn „Kobieta i Biznes”, dostępny w wersji polskiej i angielskiej. Ewa jest autorką książki „Kobiecy styl zarządzania”. Z Koalicją Karat związana od 1997 roku.

Kinga Lohmann

Kinga jest inicjatorką i współzałożycielką Koalicji Karat, związaną z organizacją od 1997 roku. Jako dyrektorka wykonawcza jest odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe na szczeblu europejskim i międzynarodowym, oraz za inicjowanie nowych programów i partnerstw. Jest także odpowiedzialna za całościową strategię i zarządzanie Koalicją Karat i Sekretariatem. Historyczka z wykształcenia, przez 14 lat mieszkała w Afryce Zachodniej. Jako działaczka ruchu kobiecego od 1995 roku opracowała i współredagowała wiele raportów oraz szereg artykułów i prac zaprezentowanych na konferencjach międzynarodowych. Członkini wielu międzynarodowych  i polskich ciał doradczych zajmujących się równym statusem płci.

Aleksandra Solik

Oficjalnie dołączyła do Zespołu Karatu w roku 2006, ale jest jedną z założycielek Koalicji, a w latach 2005-2007 była członkinią Zarządu. Obecnie zarządza Programem Praw Kobiet i bierze udział w podejmowaniu strategicznych decyzji Zespołu oraz opracowywaniu nowych projektów. Inżynierka z wykształcenia, jest działaczką ruchu kobiecego od początku lat 90. Jej doświadczenie to znajomość międzynarodowych mechanizmów obrony praw kobiet, prawa reprodukcyjne oraz wprowadzanie perspektywy płci do głównego nurtu polityki.