Materiały wypracowane w ramach projektu:

Licencja Creative Commons
Materiały wypracowane w ramach projektu „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe”  dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.