• W dniach 28 – 30 maja przedstawicielki Karatu wzięły udział w wizycie studyjnej w Goteborgu. Na zaproszenie szwedzkiej organizacji GADIP przedstawiły sytuację polskiej polityki migracyjnej oraz inicjatywy migrantek i uchodźczyń przebywających w Polsce, które w ramach Networku podjęły działania, by wspólnie bronić swoich praw. W spotkaniu wzięły również udział przedstawicielki Wide Austria, Le Monde Selon Les Femmes oraz Centro de Estudios e Investigacion sobre Mujeres.

Aktualności 27  Aktualności 28

  • „Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej” – drugie spotkanie migrantek, Warszawa, 21-22 kwietnia, 2018

Działaczki migranckie mieszkające w Polsce spotkały się po raz drugi, w ramach projektu koordynowanego przez Koalicję Karat, aby porozmawiać o najważniejszych problemach, z którymi spotykają się migrantki i uchodźczynie, podzielić się doświadczeniami i działaniami na rzecz respektowania ich praw, a także aby wspólnie wypracować postulaty, adresowane do decydentów, organizacji pozarządowych, mające na celu poprawę sytuacji.

W dwudniowym spotkaniu wzięły udział migrantki i uchodźczynie z Białorusi, Czeczenii, Gruzji, Rosji, Serbii, Tadżykistanu, Turcji i Ukrainy.

Gruzińska dziennikarka Ekaterina Lemondżawa, autorka książki „Nr 56: Pamiętaj, nazywam się Ekaterina”, więziona w zamkniętym obozie dla migrantów w Lesznowoli, mówiła o swoich doświadczeniach związanych z poniżającym traktowaniem i pozbawianiem jej godności. Nie była bierna wobec takiego traktowania. Podjęła protest – strajk głodowy pociągając za sobą innych migrantów we polskich ośrodkach. Na naszym spotkaniu akcentowała problem łamania praw człowieka wobec migrantów w Polsce powołując się na konwencje międzynarodowe, które w Polsce nie są respektowane.

Czeczenka Khedi Alieva  -założycielka Domu Międzykulturowego dla Uchodźców w Gdańsku przedstawiła oddolną inicjatywę, jako alternatywę dla biurokratycznych rozwiązań problemów mieszkaniowych i życiowych osób ubiegających się o azyl. W Domu Międzykulturowym znajdowali schronienie migranci z różnych krajów. Organizacja domu uchodźców różni się od tradycyjnych ośrodków bo umożliwia życie uchodźcom wśród lokalnych społeczności, zamiast izolowania ich w odludnych lokalizacjach, przez co umożliwia im dostęp do rynku pracy. Dom pełni również funkcję edukacyjną  skierowaną szczególnie do kobiet, których prawa są często ograniczane i łamane i które doświadczają przemocy domowej.

Rezultatem naszej dwudniowej dyskusji było zebranie zaleceń, rekomendacji, które planujemy zaprezentować szerszej publiczności w czasie okrągłego stołu w czerwcu.

Aktualności 15   Aktualności 14

  • Lista źródeł już jest dostępna

Jest już dostępna lista źródeł dotyczących prawodawstwa międzynarodowego odnoszącego się do migrantek i  uchodźczyń.

Zapoznaj się z listą źródeł:  list_of_law_on_migration.pdf

listopad 2017

  • Spotkanie organizacji partnerskich w Wiedniu

14-15 października przedstawicielka Karatu uczestniczyła w spotkaniu organizacji partnerskich w Wiedniu. Uczestniczki z Austrii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji i Polski (Koalicja Karat) dzieliły się doświadczeniami związanymi ze współpracą z organizacjami i sieciami migrantek. Dyskutowałyśmy także o dyskryminacji i problemach, z którymi spotykają się cudzoziemki w krajach Europy.  WIDE Austria i Network Of Eritrean Women zorganizowało publiczną debatę o gender, migracji i bezpieczeństwie.