Kampania rzecznicza dotycząca wprowadzenia perspektywy równościowej do programów pomocowych w związku z Czwartym Forum Wysokiego Szczebla w sprawie Skuteczności Pomocy (HLF4), Busan, 2011 rok

Celem zaangażowania Koalicji KARAT w prace HLF4 było wprowadzenie do dialogu na temat skuteczności pomocy i planowania programu przyszłej pomocy rozwojowej perspektywy równościowej. Koalicja Karat wzięła udział w przygotowaniach do HLF4 na szczeblu międzynarodowym – spotkanie konsultacyjne w czerwcu 2011 w Brukseli i krajowym – udział w procesie konsultacyjnym między Grupą Zagranica (Polska Platforma Concord) a polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, departamentem Współpracy na rzecz Rozwoju.  W czasie sesji przygotowawczych KARAT był odpowiedzialny na podkreślenie problematyki równościowej w programie skuteczności pomocy. W rezultacie przedstawicielka Koalicji KARAT z Polski była obecna na HLF4 jako członkini delegacji rządowej. Ponadto w spotkaniu HLF4 w Busan wzięły udział członkinie Koalicji Karat z Forum Kobiecych Organizacji Pozarządowych Kirgistanu, Edukacji Gender, Fundacji na rzecz Edukacji Gender, Badań i Technologii (Bułgaria). Żądania i oczekiwania organizacji społeczeństwa obywatelskiego pod adresem HLF4 zostały sformułowanego w czasie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w Busan, które miało miejsce tuż przed rozpoczęciem HLF4. Tam właśnie, organizacje kobiecie z całego świata, w tym KARAT, podpisały Polityczne Oświadczenie Kobiecego Forum w Busan (BSCF). Ten wspólny głos kobiet wezwał rządy wszystkich krajów oraz inne podmioty, zaangażowane w HLF4, do włączenia praw kobiet i perspektywy gender do nowych ram współpracy na rzecz rozwoju. Stanowisko organizacji jasno pokazywało zdanie „prawa kobiet muszą się znaleźć w centrum rozwoju”, wydrukowane na różowych apaszkach noszonych przez uczestniczki BSCF. Niestety, najważniejsi gracze na HLF4 (na przykład Chiny) nie miały zamiaru poświęcić interesu swoich krajów na rzecz praw kobiet i praw człowieka. W 2012 roku KARAT skupi się na monitorowaniu realizacji zobowiązań z Busan oraz lobbowaniu na rzecz wdrożenia tych zobowiązań na szczeblu krajowym (szczególnie w nowych krajach członkowskich). Materiały źródłowe: