KARAT zajął się problemem równości płci i prawem pracy w przemyśle elektronicznym angażując się w projekt MakelTfair. MakelTfair to europejska kampania skupiająca się na łamaniu prawa pracy i problemach ekologicznych związanych z przemysłem elektronicznym (przede wszystkim o produkcja telefonów komórkowych, laptopów i odtwarzaczy MP3). KARAT wziął udział w pierwszym projekcie wdrożonym jako część kampanii z lat 2008-2010 i skupił swoje działania na sprawach istotnych dla kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej.

Podstawowa rola KARATu w projekcie obejmowała następujące działania:

  • Badanie warunków pracy w przemyśle elektronicznym w Polsce, Czechach i na Węgrzech;
  • Zorganizowanie warsztatów dla organizacji pozarządowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech;
  • Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i podnoszących świadomość;
  • Kontynuacją projektu było zaangażowanie się KARATu w projekt PrecureTfair. Rola KARATu obejmowała zorganizowanie badań na temat warunków pracy i zanieczyszczenia środowiska przez fabryki produkujące komputery z Węgier i Rumunii, a także pomoc w zorganizowaniu wystąpień objazdowych.

Publikacje:

KARAT wziął udział w przygotowaniu publikacji, które są dostępne TUTAJ

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską