Godna praca a kwestia płci w przemyśle odzieżowym

Genderowe aspekty godziwej pracy w przemyśle odzieżowym to jeden z tematów, na których skupia się KARAT od ponad 10 lat. Ponieważ 80 proc. zatrudnionych w przemyśle odzieżowym stanowią kobiety, a znacząca część światowej produkcji odzieży przypada właśnie na ten region, dla KARATu bardzo ważną rzeczą jest poprawa warunków pracy kobiet zatrudnionych w tym sektorze. Większość powiązanych działań została przeprowadzona we współpracy z Clean Clothes Campaign (CCC) – organizacją pozarządową wspierającą prawa pracowników zatrudnionych w światowym przemyśle odzieżowym i sportowym. KARAT jest także współzałożycielem Clean Clothes Polska – pierwszej krajowej platformy CCC w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem projektu była poprawa warunków pracy kobiet zatrudnionych w przemyśle odzieżowym. Obejmuje to warunki pracy w regionie, a także warunki pracy poza jego granicami, czyli w krajach (takich jak Chiny czy Bangladesz), gdzie produkowana jest odzież kupowana przez konsumentów z regionu.

Właściwe postawienie problemu jest możliwe jedynie we współpracy z różnorodnymi interesariuszami: organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, konsumentami i firmami, dlatego jednym z bardzo istotnych celów tych działań było podnoszenie świadomości, inicjowanie kampanii konsumenckich i budowanie koalicji – tutaj KARAT był szczególnie aktywny, angażując się w działalność Clean Clothes Campaign i współtworząc Clean Clothes Polska.

KARAT nagłaśniał kwestię warunków pracy w przemyśle odzieżowym podejmując rozmaite działania i projekty:

  • Opracowanie i nagłośnienie publikacji badawczych i materiałów podnoszących świadomość, a odnoszących się do warunków pracy w przemyśle odzieżowym;
  • Inicjowanie kampanii konsumenckich w regionie;
  • Przeprowadzanie szkoleń, warsztatów i organizowanie imprez podnoszących świadomość;
  • Przygotowywanie apeli;
  • Zaangażowanie w rozmaite inicjatywy CCC na szczeblu międzynarodowym, w tym Grupę Roboczą CCC – Gender, warsztaty CCC oraz spotkania i kampanie;
  • Założenie Clean Clothes Polska, które miało miejsce w 2009 roku i zostało przeprowadzone wraz z Polską Akcją Humanitarną, Polską Siecią Zielonych, Grupą eFTe Warszawa. KARAT jest koordynatorem CC Polska. CC Polska skupia się na podnoszeniu świadomości, edukacji i kampaniach internetowych w celu poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w przemyśle odzieżowym;
  • Wdrożenie projektu „Fair play zawsze w modzie” – angażującego kobiety-konsumentki w kampanię na rzecz poprawy warunków pracy kobiet zatrudnionych w przemyśle odzieżowym (2009-2010). Projekt powstał z inicjatywy Kobiecego Dnia Modlitwy oraz angażował konsumentki w kampanię na rzecz poprawy warunków pracy osób produkujących odzież, którą kupują;
  • Wdrożenie projektu „Fair play w sektorze odzieży sportowej” (2007-2009) – projekt podnoszenia świadomości na temat warunków, w jakich produkowana jest odzież sportowa i promowanie sportowej zasady „fair play” wśród konsumentów odzieży sportowej, a także relacji między producentami i pracownikami. Projekt został wdrożony przy współpracy z organizacjami Sudwind Agentur, Austria i Inkota, Niemcy; był współfinansowany przez Komisję Europejską;
  • Realizowanie działań finansowanych przez CIR (2007-2009), mających na celu w umocnienie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i działaczy/działaczek w poprawę warunków pracy w przemyśle odzieżowym;
  • Wdrożenie projektu „Poprawa warunków pracy kobiet zatrudnionych w przemyśle odzieżowym w Polsce” (2004-2005). Projekt skupił się na badaniu warunków pracy w fabrykach odzieżowych, uzupełnionym działaniami na rzecz podnoszenia świadomości, mającymi na celu poprawę warunków pracy w przemyśle odzieżowym w Polsce.