Raport: Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci.

Raport: Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci.

2008 Raporty

Raport ten stanowi prawną analizę systemu ochrony praw pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem form i obszarów naruszeń praw kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce.

Czytaj
Polski Raport Social Watch 2008. Czas na prawa.

Polski Raport Social Watch 2008. Czas na prawa.

2008 Raporty

Raport prezentuje wybrane zagadnienia związane z przestrzeganiem i ochroną praw człowieka w Polsce, oraz wybrane raporty krajowe przedstawiające sytuację praw człowieka w Bułgarii, Czechach, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Tanzanii i na Węgrzech.

Czytaj
Raport: Bieg z przeszkodami. W stronę wyższych płac i lepszych warunków pracy przy produkcji artykułów sportowych. 1

Raport: Bieg z przeszkodami. W stronę wyższych płac i lepszych warunków pracy przy produkcji artykułów sportowych.

2008 Raporty

Raport przedstawia główne problemy dotyczące przestrzegania praw pracowniczych w fabrykach produkujących odzież sportową oraz ich przyczyny, które są ściśle związane ze strukturą funkcjonowania globalnego przemysłu odzieży sportowej. Autorzy raportu podają również możliwe rozwiązania istniejących problemów.

Czytaj
Report: Fair Play zawsze w modzie. Świadoma konsumpcja a warunki pracy kobiet przy produkcji odzieży sportowej. 1

Report: Fair Play zawsze w modzie. Świadoma konsumpcja a warunki pracy kobiet przy produkcji odzieży sportowej.

2007 Raporty

Raport prezentuje polskich producentów, pracownice i pracowników, konsumentki i konsumentów oraz zależności między tymi grupami. Opisuje jak byt polskich producentów jest warunkowany przez trendy w globalnym przemyśle odzieżowym, jak los polskich szwaczek zależy od warunków pracy w azjatyckich fabrykach oraz jak wiele mogą zmienić konsumenci i konsumentki podejmujący świadome decyzje zakupów.

Czytaj
Raport. Warunki pracy kobiet w polskim przemyśle odzieżowym. Wyniki Badań. 1

Raport. Warunki pracy kobiet w polskim przemyśle odzieżowym. Wyniki Badań.

2005 Raporty

Raport ten oparty jest na wywiadach z kobietami zatrudnionymi przy produkcji odzieży w polskich fabrykach przeprowadzonymi przez KARAT. Jest rezultatem wspólnego projektu Koalicji KARAT i Clean Clothes Campaign.

Czytaj
Raport:  Wpływ przystąpienia do UE na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza sytuacji w Polsce. 1

Raport: Wpływ przystąpienia do UE na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza sytuacji w Polsce.

2003 Raporty

Raport stanowi analizę pozytywnego i negatywnego wpływu procesu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet i ich pozycję na rynku pracy. Prezentuje unijne standardy równościowe w zakresie zatrudnienia oraz rozdźwięk między nimi, a polskimi przepisami prawnymi.

Czytaj
Raport regionalny. Instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet w państwach Europy Centralnej i Wschodniej. 1

Raport regionalny. Instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet w państwach Europy Centralnej i Wschodniej.

1999 Raporty

Raport regionalny oparty jest na raportach narodowych przygotowanych przez organizacje kobiece z takich krajów jak Albania, Bułgaria, Czechy, Węgry, Macedonia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja i Ukraina. Raporty te powstały w związku z 43 Sesją Komitetu ds. Statusu Kobiet (CSW), która odbyła się w marcu 1999 roku w Nowym Jorku.

Czytaj
Raport krajowy: Instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet w Polsce 1995 -1999 1

Raport krajowy: Instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet w Polsce 1995 -1999

1999 Raporty

Raport krajowy został przygotowany na 43 sesję Komitetu ds. Statusu Kobiet (CSW), która odbyła się w marcu 1999 roku w Nowym Jorku. Jest jednym z sześciu raportów krajowych wydanych w ramach projektu.

Czytaj