Europejskie Dni Rozwoju (EDD), organizowane przez Komisję Europejską i Prezydencję Europejską, są jednym z najważniejszych forów na szczeblu europejskim dotyczącym spraw międzynarodowych i współpracy na rzecz rozwoju. Udział w tym wydarzeniu jest ważny nie tylko dlatego, że można zaznaczyć swoją obecność, ale także ze względu na rzecznictwo na szczeblu europejskim promujące współpracę na rzecz rozwoju (w tym edukację) zawierającą perspektywę równościową. Koalicja KARAT, w ramach swojego programu promocji równości płci i rozwoju, jest rzecznikiem praw kobiet we współpracy na rzecz rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim i globalnych, uwzględniając głos jej organizacji członkowskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej.

Piąta edycja Europejskich Dni Rozwoju miała miejsce w Brukseli, 6 i 7 grudnia 2010 roku. Zorganizowane przez Komisję Europejską i Prezydencję Belgijską Rady Unii Europejskiej, EDD to wiodące forum europejskie, na którym omawiane są kwestie dotyczące współpracy na rzecz rozwoju. Koalicja KARAT, wraz z One World Action, Arci, UN CDF, Solidar i UN Women, wzięła udział w panelach dyskusyjnych dotyczących równości płci we współpracy rozwojowej. Dzięki udziałowi w EDD w czasie tego europejskiego spotkania na najwyższym szczeblu, mogłyśmy podkreślić znaczenie tematyki równościowej wobec różnych przedstawicieli sceny politycznej, jak przedstawiciele rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy z krajów Południa oraz politycy europejscy i międzynarodowi.

Broszura na temat konferencji dostępna jest TUTAJ

Panel dyskusyjny o równości płci we współpracy rozwojowej, 2010.