Przeciwdziałanie segregacji poziomej na rynku pracy

Karat we współpracy z 3 organizacjami z krajów Grupy Wyszehradzkiej wypracował rekomendacje skierowane do decydentów, w których przedstawiłyśmy problem segregacji poziomej dziewcząt w szkolnictwie zawodowym oraz kobiet z wykształceniem zawodowym na rynku pracy. W rekomendacjach zawarłyśmy krótko i długoterminowe zalecenia mające na celu walkę ze stereotypami płci w zawodach oraz zwiększenie liczby dziewcząt w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez chłopców.

Rekomendacje powstały na podstawie analiz danych statystycznych przeprowadzonych przez organizacje uczestniczące w projekcie w swoich krajach. Rezultatem analizy danych GUS w Polsce jest materiał informacyjny „Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych i badań Stowarzyszenia Koalicja Karat”.

Działania rzecznicze prowadzone były w ramach projektu „Dziewczyny do dzieła! Nietradycyjne wybory zawodowe kobiet z wykształceniem zawodowym” (2016-17).