The project Through Their Eyes, Through Ours. Raising public awareness about development problems faced by women from developing countries in the EU Eastern Neighbourhood, Balkans and Central Asia

Ten trzyletni projekt (marzec 2008 – marzec 2011) został wdrożony przez Koalicję KARAT i jej partnerów z Belgii (WIDE), Gruzji (Kaukaskie Stowarzyszenie Mediów Gender), Niemiec (WOMNET), Macedonii (Parmaculture i Centrum Pokojowe Ppc Shtip) oraz Słowacji (Centrum Komunikacji i Rozwoju).

Jakie były efekty projektu:

  • Wzrost świadomości europejskiej opinii publicznej, organizacji pozarządowych i decydentów (szczególnie z nowych krajów członkowskich) na temat problemów rozwojowych, jakich doświadczają kobiety w krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu;
  • Przygotowanie materiałów, które zapewniły lepszy dostęp europejskiej opinii publicznej do kompleksowej, czytelnie podanej informacji na temat problemów, z jakimi stykają się kobiety z krajów ze wspomnianych regionów;
  • Wyeliminowanie negatywnych stereotypów związanych z sytuacją ekonomiczną kobiet ze wspomnianych krajów.

Jak pracowałyśmy:

Projekt opierał się na różnych działaniach podnoszących świadomość (niektóre z nich to działania ustawiczne), w tym imprezach i przygotowaniu szeregu innowacyjnych materiałów.

Działania:

  • Konkurs fotograficzny i wystawa:

Prace, nadesłane w ramach konkursu fotograficznego na pokazanie kobiet z Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu w ich kontekście ekonomicznym zostały pokazane w Polsce (Warszawa, Poznań), Słowacji (Bratysława), Niemczech (Berlin, Bonn), Szwajcarii (Genewa), Bułgarii (Sofia), Rumunii (Bukareszt) i Belgii (Bruksela). Wystawa składała się z fotografii wykonanych przez kobiety z Albanii, Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Macedonii, Mołdowy, Czarnogóry, Kirgistanu, Serbii, Ukrainy i Uzbekistanu, które wzięły udział w konkursie z 2008 roku. Zwyciężczynie konkursu wybrało międzynarodowe jury w 2008 roku.

Elektroniczna wersja wystawy dostępna jest TUTAJ

  • Zbieranie informacji – wyjazdy

Sześć młodych kobiet z nowych krajów członkowskich UE wzięło udział w wyjazdach na Kaukaz i Bałkany, z zamiarem stworzenia innowacyjnych materiałów podnoszących świadomość. W wyniku tych wyjazdów powstały następujące prace:

  • Film „Jej historia”, w reż. Pauliny Jędrzejewskiej z Polski. Film dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej:

serwer.modernartsmanagement.com/HerStory_eng.mp4.zip

• „Gender mainstreaming we współpracy rozwojowej. Praktyczny podręcznik”, autorka Milla o’Sullivan.