Promowanie rozwoju społecznego: Budowanie kompetencji koalicji Social Watch (2008-2010)

Social Watch (SW) to międzynarodowa sieć organizacji obywatelskich walczących o sprawiedliwość społeczną, ekonomiczną i genderową. Projekt „Promowanie rozwoju społecznego: Budowanie kompetencji koalicji Social Watch” został wdrożony w Czechach, Włoszech i Polsce w latach 2008-2010.

Dzięki działaniom przeprowadzonym w ramach projektu przez organizacje partnerskie w Polsce, we Włoszech i w Czechach stworzono Koalicje Social Watch, której zadaniem jest monitorowanie rozwoju społecznego i równości płci zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Rola Koalicji KARAT w projekcie polegała na zmobilizowaniu działających w Polsce organizacji społeczeństwa obywatelskiego do zbudowania krajowej Koalicji Social Watch. Ponadto KARAT koordynował przygotowywanie dorocznych raportów Social Watch oraz codzienną działalność Koalicji. W czasie późniejszych etapów projektu rolę koordynatora projektu przejęła od KARATu Koalicja przeciwko Homofobii.

Publikacje:

Projekt finansowany przez:

 European Commission

 Embassy of the Kingdom of the Netherlands