Migracja i uchodźctwo w doświadczeniu kobiet
Karat prowadzi działania na rzecz kobiet uchodźczyń i migrantek, które znalazły się w krajach UE w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pracy. Obecnie realizowane są dwa projekty w tym obszarze - "Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z…
Szkolnictwo zawodowe, rynek pracy i płeć
Od 2015 roku Koalicja Karat kontynuuje temat szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt i ich sytuacji na rynku pracy. W ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw powstały dwa obszerne raporty,  analiza oraz prezentacje na ten temat. Zachęcamy do zapoznania…
Poznaj Konwencję CEDAW i Protokół fakultatywny
Zapraszamy na naszą nową stronę dedykowaną Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet  i Protokołowi fakultatywnemu do Konwencji. Znajdziesz tam informacje na temat nie tylko samej Konwencji i Protokołu, ale także te dotyczące procesu sprawozdawczego…
KAMPANIA! Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci
Wyzwaniem, z którym mierzy się obecny rynek pracy w Polsce jest rosnące zapotrzebowanie na osoby po szkołach zawodowych, które posiadają wysokie kwalifikacje zarówno w zawodach tradycyjnych, jak i tych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Wykorzystanie potencjału…

KARAT komentuje odpowiedź ministerstw w sprawie żeńskich form zawodów

20 listopada 2017

Wielka szkoda, że ani MRPiPS  ani MEN nie wyjaśniły, czym są „zawody tradycyjnie zdominowane przez kobiety”, bo tylko takim według nich przysługują formy żeńskie. Czy pisząc zawody „tradycyjne” mają na uwadze te sprzed sprzed stu lat? W Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 roku, gdzie wymieniono 1636 zawodów i specjalności formę żeńską ma mniej niż 50 i są wśród nich tak „tradycyjne” jak: praczka, gorseciarka, hafciarka, prasowaczka ręczna, koronkarka.

Czytaj

Ministerstwa nie wprowadzą żeńskich form nazw zawodów

16 listopada 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na wspólny apel Karatu i Związku Nauczycielstwa Polskiego o wprowadzenie żeńskiej formy gramatycznej nazw zawodów. W naszym liście do ministerstwa podkreśliłyśmy m.in., że nazwy zawodów w rodzaju żeńskim przyciągnęłyby kobiety do zawodów tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, co byłoby z korzyścią zarówno dla kobiet, jak i dla pracodawców oraz szkół. 

Czytaj

Koalicja Równych Szans przeciwstawia się atakom politycznym na Rzecznika Praw Obywatelskich

2 listopada 2017

26 października Koalicja Równych Szans wydała oświadczenie, w którym stanowczo przeciwstawia się atakom politycznym skierowanym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Koalicja domaga się zaprzestania szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wezwała do merytorycznej dyskusji jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich.

Czytaj

Mechaniczka, techniczka … apel o żeńskie końcówki nazw zawodów.

20 października 2017

Koalicja Karat  wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wystosowały listy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, w których apelują zmianę nazw zawodów tak, aby uwzględniały końcówki żeńskie. Z badań Karat’u wynika bowiem, że brak żeńskiej formy pogłębia stereotypy na temat zawodów „odpowiednich” dla kobiet i mężczyzn.  

Czytaj

Lekcje języka polskiego dla migrantek

18 października 2017

Od 12 września do 15 grudnia b.r. trwają zajęcia z języka polskiego. Dwie grupy migrantek uczą się polskiego na poziomie A2/B1. Kurs zaawansowany koncentruje się nie tylko na gramatyce, ale także na słownictwie związanym z pracą w Polsce i życiu codziennym. Dużą wagę przykładamy do tematyki różnic kulturowych i praw kobiet w Polsce i w innych krajach. Kurs jest prowadzony w ramach projektu „Migrantki i uchodźczynie na rynku pracy w Polsce”. 

Czytaj

Karat w feministycznym dialogu o migrantkach w Europie

18 października 2017

W miniony weekend byłyśmy w Wiedniu na spotkaniu organizacji partnerskich w projekcie „The Europe we want? Feminist approaches to gender, migration and democracy” (Erasmus+). Uczestniczki z Austrii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji i Polski (Koalicja Karat) dzieliły się doświadczeniami związanymi ze współpracą z organizacjami i sieciami migrantek.

Czytaj

Partnerzy