Migracja i uchodźctwo w doświadczeniu kobiet
Karat prowadzi działania na rzecz kobiet uchodźczyń i migrantek, które znalazły się w krajach UE w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pracy. Obecnie realizowane są dwa projekty w tym obszarze - "Jakiej chcemy Europy? Migracja i demokracja z…
Szkolnictwo zawodowe, rynek pracy i płeć
Od 2015 roku Koalicja Karat kontynuuje temat szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt i ich sytuacji na rynku pracy. W ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw powstały dwa obszerne raporty,  analiza oraz prezentacje na ten temat. Zachęcamy do zapoznania…
Poznaj Konwencję CEDAW i Protokół fakultatywny
Zapraszamy na naszą nową stronę dedykowaną Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet  i Protokołowi fakultatywnemu do Konwencji. Znajdziesz tam informacje na temat nie tylko samej Konwencji i Protokołu, ale także te dotyczące procesu sprawozdawczego…
Kampania „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci”
Wyzwaniem, z którym mierzy się obecny rynek pracy w Polsce jest rosnące zapotrzebowanie na osoby po szkołach zawodowych, które posiadają wysokie kwalifikacje zarówno w zawodach tradycyjnych, jak i tych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Wykorzystanie potencjału…

Mechaniczka, techniczka … apel o żeńskie końcówki nazw zawodów.

20 października 2017

Koalicja Karat  wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wystosowały listy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, w których apelują zmianę nazw zawodów tak, aby uwzględniały końcówki żeńskie. Z badań Karat’u wynika bowiem, że brak żeńskiej formy pogłębia stereotypy na temat zawodów „odpowiednich” dla kobiet i mężczyzn.  

Czytaj

Lekcje języka polskiego dla migrantek

18 października 2017

Od 12 września do 15 grudnia b.r. trwają zajęcia z języka polskiego. Dwie grupy migrantek uczą się polskiego na poziomie A2/B1. Kurs zaawansowany koncentruje się nie tylko na gramatyce, ale także na słownictwie związanym z pracą w Polsce i życiu codziennym. Dużą wagę przykładamy do tematyki różnic kulturowych i praw kobiet w Polsce i w innych krajach. Kurs jest prowadzony w ramach projektu „Migrantki i uchodźczynie na rynku pracy w Polsce”. 

Czytaj

Karat w feministycznym dialogu o migrantkach w Europie

18 października 2017

W miniony weekend byłyśmy w Wiedniu na spotkaniu organizacji partnerskich w projekcie „The Europe we want? Feminist approaches to gender, migration and democracy” (Erasmus+). Uczestniczki z Austrii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji i Polski (Koalicja Karat) dzieliły się doświadczeniami związanymi ze współpracą z organizacjami i sieciami migrantek.

Czytaj

„Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem „Ratujmy kobiety 2017”.

26 lipca 2017

24 lipca Marszałek Sejmu zarejestrował działalność Obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego „Ratujmy Kobiety 2017”. Oznacza to, że rozpoczęła się zbiórka wymaganych 100 000 podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Proponowany przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017 projekt ustawy obejmuje przywrócenie pełni praw reprodukcyjnych, w tym między innymi prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, częściową refundację środków antykoncepcyjnych, przywrócenie antykoncepcji awaryjnej be z recepty.

Czytaj

Alternatywna informacja z dotychczasowej realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu CEDAW.

21 maja 2017

Na stronie Komitetu CEDAW została już opublikowana Alternatywna informacja z dotychczasowej realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu. Informacja prezentuje kroki jakie zostały podjęte przez rząd odnośnie zaleceń wskazanych we Wnioskach Końcowych Komitetu po otrzymaniu od rządu 7 i 8 okresowego sprawozdania.

Czytaj

Partnerzy